poniedziałek, 14 maja 2012

Co Recall Healing sądzi o alergiach?

Alergia jest nadwrażliwością na jakąś substancję, którą organizm uznaje za wrogą. System immunologiczny tworzy antygeny przeciw alergenom i odpowiada w cielesny sposób (kichaniem, łzawieniem, swędzeniem, itp.) obroną przeciwko intruzowi.
Problem ten jest niezwykle złożony. Przyglądając się przyczynom wywołującym alergię, należy przede wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie:
Jakiego rodzaju traumę rozdzielenia przeżyłem/-am?
Trzeba przyjrzeć się wszystkim zdarzeniom o silnym zabarwieniu emocjonalnym, które posiadają wydźwięk znaczeniowy: rozstanie, rozłąka, oddzielenie, itp. W momencie takiego przeżycia zwykle obecne były różne doznania wizualne, słuchowe, smakowe, zapachowe. Mózg w chwili traumy zapisał w pamięci kompletny zestaw wrażeń. Zatem, jeżeli wydarzeniu towarzyszyły kwiaty, możemy być teraz na nie uczuleni, jeśli jedliśmy w tamtym momencie orzeszki, to teraz one mogą nas uczulać, bowiem są skojarzone z przeżytymi ongiś nieprzyjemnymi zdarzeniami.
Koniecznie należy przy tym pamiętać, aby wziąć pod uwagę również przeżycia rodziców z okresu Plan-Cel (1 rok przed poczęciem, ciąża, 1 rok po urodzeniu) oraz dowiedzieć się, czy po porodzie byliśmy w inkubatorze. To bowiem klasyczny przykład rozdzielenia.
Alergia może mieć też inne aspekty znaczeniowe. Jest ona przejawem silnej obrony i agresji, która jest spychana na poziom ciała. Alergik ma problemy ze swoją agresją, gdyż zupełnie jej u siebie nie rozpoznaje i nie przeżywa. I dotyczy to w równej mierze osób faktycznie agresywnych wobec swojego otoczenia, jak i ludzi łagodnych w swych zachowaniach, jak baranki. Jest to element wypierany w aspekcie psychicznym, co powoduje przejawienie się na poziomie ciała. Trzeba tutaj zauważyć, że agresja ściśle łączy się ze strachem. Człowiek zwykle zwalcza to, czego się boi. Przy dokładnym przyjrzeniu się alergenom, możemy odkryć, jakie obszary życia wywołują w nas tak duży strach, że organizm zwalcza ich symboliczna reprezentację. Zwykle alergeny w postaci sierści zwierząt oraz pyłków roślin wskazują nam, że obszary lęku powiązane są najprawdopodobniej z miłością, seksualnością, popędami, płodnością. Natomiast uczulenie na kurz, roztocza, pleśń może kryć w sobie strach przed brudem, niechlujnością, nieczystością na każdym poziomie rozumienia tych słów.
Aby odkryć, gdzie leży źródło alergii, należy zadać sobie zatem pytania:
1. Dlaczego nie mogę zaakceptować własnej agresji na poziomie świadomym, a przejawiam ją  na poziomie ciała?
2.  Jakie obszary życia wywołują we mnie strach i unikanie?
3.  Co moje alergeny mówią o moich lękach?
4. W jaki sposób moje alergeny pomagają mi manipulować otoczeniem?
5. Czy dopuszczam do siebie miłość, czy raczej się przed nią bronię?
Aby proces uzdrawiania mógł zostać włączony przez organizm, należy wykazać się wobec siebie ogromną szczerością, odpowiadając na powyższe pytania. Możemy być pewni, że im mniej komfortowo się czujemy z jakimś zagadnieniem, to właśnie nim powinniśmy się jak najdokładniej zająć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz