czwartek, 26 stycznia 2012

Co przeszkadza w skutecznym skorzystaniu z metody Recall Healing?

Istnieje szereg wątpliwości, które powstrzymują pacjentów od pełnego wykorzystania technik proponowanych przez Recall Healing. To z kolei sprawia, że ich stan zdrowia nie poprawia się tak szybko, jakby tego sobie życzyli lub w ogóle nie zachodzą żadne zmiany na lepsze.

Do najpopularniejszych wątpliwości należą:
  • Pacjent ma nadzieję na wyzdrowienie. Ale jest to tylko nadzieja. Rodzaj pobożnego życzenia. W ślad za tym nie idzie jednak żadne działanie od wewnątrz. Nie zmienia nawyków, sposobu myślenia i zachowania, Nie podejmuje działań, aby współuczestniczyć w procesie leczenia. Po powrocie z konsultacji, wraca zazwyczaj do starego sposobu reagowania. Takie osoby mają najczęściej przekonanie, że to terapeuta ma ich wyleczyć. Ulegają wzorcowi zaszczepionemu nam przez stereotypowe podejście do leczenia. Idziemy do lekarza, oczekujemy lekarstw i zabiegów. Oczekujemy pomocy z zewnątrz. Bez naszego aktywnego udziału. Ale to tak nie działa! Żaden terapeuta nie uzdrawia. Każdy może to zrobić samodzielnie. Terapeuta jest jedynie swego rodzaju przewodnikiem, który pomaga dotrzeć do właściwych odpowiedzi. 
  • Chory uważa, że jego sytuacja jest wyjątkowo dramatyczna, że zaawansowanie jego choroby jest tak duże, że z tej sytuacji nie ma odwrotu. Taka postawa często pociąga za sobą pewne korzyści wtórne dla pacjenta (uwaga i troska bliskich, poczucie wyjątkowości itp.), co tym bardziej przeszkadza choremu w dojściu do zdrowia. Aby wyzdrowieć, chory powinien zrozumieć, z choroba działa w systemie "włącz - wyłącz". To znaczy, że zaistniała jakaś sytuacja, która ja włączyła. A jeżeli tak, to można ją wyłączyć poprzez konkretne działanie.  
  •  Konsultowana osoba głęboko wierzy, że jemu się nie uda. Innym na pewno, ale nie jemu. Taki chory najczęściej ma bardzo niskie poczucie własnej wartości i brak szacunku wobec samego siebie. Aby wyzdrowieć musi najpierw rozwiązać konflikt leżący u podłoża takiego sposobu postrzegania.
  • Chory wątpi w metodę Recall Healing. To powstrzymuje go przed jej sprawdzeniem na sobie. Pomoże zrozumienie, że to nie jest panaceum na wszelkie zło tego świata i zapoznanie się z udokumentowanymi przykładami uleczenia, porozmawianie z osobami, które skorzystały z konsultacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz