czwartek, 15 maja 2014

Podstawy Recall Healing

Wiele osób pyta skąd się wywodzi Recall Healing, na czym opiera swoje obserwacje i twierdzenia na temat zdrowia/choroby. Zatem w ramach przypomnienia kilka podstawowych informacji. 
Aby zrozumieć mechanizm powstawania choroby należy przede wszystkim zapoznać się z 5 prawami natury odkrytymi przez dr Ryka'a Hamera, twórcę Nowej Germańskiej Medycyny. A są to:

1 prawo natury - żelazna reguła choroby
Każde tzw. zachorowanie poprzedzone jest przeżyciem biologicznego konfliktu (DHS). Konflikt biologiczny to wydarzenie nagłe, niespodziewane, zaskakujące, w naszym odczuciu wydarzenie dramatyczne, które dotknęło nas do głębi, wydarzenie doświadczone w izolacji, samotności, gdy mamy wrażenie, że nikt nas nie rozumie.
Wydarzenie takie przestawia funkcjonowanie naszego organizmu na tryb pełnej czujności i napięcia w celu podołania zaistniałej sytuacji. Uparcie myślimy o problemie, nie możemy się uporać z zaistniałą sytuacją, nie akceptujemy jej, mamy problemy ze snem.
W momencie pojawienia się biologicznego konfliktu ośrodek sterowania w mózgu, który „odebrał” informację o szoku, „wysyła” ją do korespondującego organu i uruchamiany jest tzw. Specjalny Biologiczny Program, którego zadaniem jest poprawienie funkcji organu powiązanego z konfliktem.

2 prawo natury - dwufazowość zachorowań
Każda tzw. choroba składa się z fazy aktywnej i fazy zdrowienia. Po pojawieniu się szoku związanego z konfliktem biologicznym organizm przestawia się z normalnego funkcjonowania aktywności/odpoczynku na nieustanną aktywność. Jest to tzw. faza aktywna konfliktu, w której organizm pod wpływem stresu funkcjonuje w stanie pełnej gotowości.
Cechy charakterystyczne fazy aktywnej to:
- odczucie ciągłego zimna, zimne dłonie i stopy,
- natrętne myśli dotyczące konfliktu, powodujące problemy w wykonywaniu codziennych czynności,
- problemy ze snem,
- brak apetytu, chudnięcie.
Jeśli dojdzie do rozwiązania konfliktu rozpoczyna się faza zdrowienia.
Faza zdrowienia przebiega w kilku etapach. A są to: 
1. faza zdrowienia A – faza wysiękowa i obrzękowa (katar, mokry kaszel, nocne poty, obrzęk organów, stan zapalny, temperatura),
2. kryzys epileptyczny  – chwilowy nawrót aktywności konfliktu (fazy zimnej i stresowej) konieczny w celu wyparcia wody z organizmu (obrzęk w mózgu w postaci ogniska Hamera oraz na narządzie). Po kryzysie pojawia się okres zwiększonego wydalania moczu, w celu wydalenia przez organizm nadmiaru płynu zgromadzonego w fazie zdrowienia A. 
3. faza zdrowienia B – faza zabliźniania (maleją obrzęki, obserwujemy bardziej „suche” objawy, np. suchy kaszel, gęstszy, a następnie ustający katar), w czasie której organizm powoli wraca do normy.

3 prawo natury - ontogenteyczny system "chorób"
W procesie ewolucji, poszczególne organy wykształciły się z trzech listków zarodkowych – endodermy, mezodermy oraz ektodermy.
Z najstarszego listka zarodkowego (endodermy) wykształciły się organy odpowiedzialne za podstawowe funkcje życiowe: pobieranie pokarmu, trawienie, wydalanie, oddychanie, rozmnażanie.
Ze środkowego listka zarodkowego (mezodermy) wykształciły się organy odpowiedzialne za poruszanie się, zwinność, ochronę przed atakiem.
Z najmłodszego listka zarodkowego (ektodermy) powstały organy odpowiedzialne za zmysłowy odbiór otoczenia: widzenie, wyczuwanie, słyszenie itp. oraz kontakty społeczne.
Podczas rozwoju ewolucyjnego powstawały 4 części mózgu, które sterują organami. Dwie najstarsze części mózgu (mózg archaiczny) odpowiedzialne są za organy, w których następuje przyrost guzów w fazie aktywnej konfliktu. Dwie młodsze części mózgu (mózg nowy) odpowiedzialne są za organy, w których podczas aktywności konfliktu następuje zanik/martwica komórek.

4 prawo natury - współpracujący system mikrobów
Jednocześnie z tkankami rozwijającymi się w czasie ewolucji, rozwinęły się również mikroby. Najstarsze z nich to grzyby, które pracują na najstarszym listku zarodkowym, nieco młodsze są bakterie, pracujące na środkowym listku zarodkowym, a najmłodsze są wirusy, pracujące na najmłodszym listku zarodkowym. 
Praca mikrobów absolutnie nie jest przypadkowa i chaotyczna, ale układa się w sensowny schemat i wspiera funkcjonowanie organizmu.

5 prawo natury - biologiczny sens "zachorowania"
Sensowny Program Biologiczny rozpoczyna się od tzw. DHS-u – nagłego, dramatycznego, przeżytego w izolacji wydarzenia. W tym momencie cały nasz organizm przestawia się na ciągłą aktywność, jest to faza stresowa, która na znanych nam już 3 płaszczyznach (psychika, mózg i narząd) wykazuje różne objawy. 
Te zmiany nie są przypadkiem. Są celowe, mają za zadanie zmobilizować nasz organizm do podołania określonej sytuacji. Zachodzą zmiany w psychice, narządzie oraz w mózgu. Zmiany w psychice mają pomóc nam znaleźć rozwiązanie problemu. Zmiany w narządzie są odpowiedzią na naszą biologiczną potrzebę.
Każda komórka naszego organizmu posiada swój biologiczny kod, który określa jej reakcję podczas fazy aktywnej konfliktu. Może to być: namnażanie się komórek, ubytek komórek lub celowa zmiana funkcji organu. Zmiany w mózgu odzwierciedlają procesy, które zostały uruchomione w ciele.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz