poniedziałek, 1 lipca 2013

Totalna Biologia a Medycyna Chińska - OGIEŃ

Poszukując zabarwienia znaczeniowego emocji, które towarzyszyły nam przy ważnym dla nas wydarzeniu czy przeżyciu, którego skutkiem jest obecnie jakaś dolegliwość czy choroba, możemy wspomóc się podpowiedziami, jakie sugeruje nam medycyna chińska. W kolejnych dniach przedstawię Ci kolejne żywioły, związane z nimi organy i uczucia, dla nich charakterystyczne. Jako, że mamy lato, rozpoczynam od żywiołu ognia.
OGIEŃ/LATO/OJCIEC

Organ - serce

Podstawowe emocje i uczucia: radość, miłość, nienawiść, niecierpliwość

Podpowiedzi znaczeniowe, słowa, które mogą pomóc Ci przypomnieć sobie zdarzenie/historię, która poprzedziła lub zaprogramowała Twoją chorobę:
- entuzjazm - rozpalić/zapalić się, rozbudzić żar/namiętność, wzniecać/rozdmuchiwać/rozniecać,
- rezygnacja - wyłączenie/odłączenie, wywłaszczenie, walka, zazdrość, skupienie, poruszanie,
- odejść/wyjść/zmyć się, zniszczyć/strzaskać/zrujnować,
- pragnąć, pożądać, komunikować się,
- obumierać/rozkładać się, ustąpić/poddać się, rozpaść się/rozdzielić się, stawić czoło,
- uległy, przygnębiony, hojny, nadpobudliwy, zdolny, gorączkowy, niestały,
- rytm, wstyd, skuteczność, niedobór, przepływ, odpływ, zanik, spowolnienie, przyspieszenie,

Organ - jelito cienkie

Podstawowe emocje i uczucia: przyswajanie, niedopuszczalne, nie do przyjęcia
Podpowiedzi znaczeniowe, słowa, które mogą pomóc Ci przypomnieć sobie zdarzenie/historię, która poprzedziła lub zaprogramowała Twoją chorobę:
- wchłaniać, spożywać, pić, trawić, przetwarzać,
- odmawiać, pozbawiać, ukrywać, przyjmować, symulować, udawać, zgadzać się,
- pościć, pasować, włączyć się w coś, wybierać,
- wybór, selekcja,
- niestrawny, zgodny, nie do zaakceptowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz