poniedziałek, 31 stycznia 2011

"To, czego sobie nie uświadomimy wraca do nas, jako przeznaczenie" C.Jung

Wszystko, co dzieje się w naszym ciele, ma znaczenie. W świecie ożywionym obowiązują prawa biologiczne, wg których przetrwanie jest sprawą kluczową.
Zachorowanie nie jest świadomą decyzją. Ale kiedy mamy do czynienia z silnym konfliktem psychologicznym, dla którego nie możemy znaleźć rozwiązania praktycznego, psychologicznego bądź transcendentalnego, wtedy nasz mózg automatyczny "przerzuca" konflikt do naszego ciała fizycznego, gdzie manifestuje się on w tkance bądź narządzie jako konkretna choroba. Psychika i mózg są wtedy zwolnione z konieczności natychmiastowego rozwiązania konfliktu, otrzymują czas na dojście do siebie. Nasz biologiczny mózg robi to, by uchronić nas przed psychicznym "paraliżem".Zapominamy o podstawowym znaczeniu konfliktu, którego doświadczyliśmy i przechodzimy nad nim do porządku dziennego, ale chory narząd lub tkanka dźwigają ciężar nierozwiązanego konfliktu. To wszystko, czego sobie nie uświadamiamy, pozostaje ukryte w naszym ciele i powraca pod postacią choroby, domagając się rozwiązania. Recall Healing pomaga nam uświadomić sobie, kiedy w naszym życiu zdarzył się moment, gdy mózg automatyczny przerzucił przeżywany konflikt do ciała fizycznego, a uświadomienie sobie tego jest jednym z kluczy do zdrowienia. To właśnie odkrywamy w trakcie konsultacji. Docieramy do konfliktu, który stał się punktem zapalnym danej choroby.
W procesie odkrywania tych utajnionych konfliktów istnieją trzy ważne kroki: 
1. Nazwij konflikt.
2. Stań się go świadomy.
3. Pozwól mu odejść.
Zbyt często ludzie chcą pominąć punkt drugi i przejść od razu do etapu trzeciego - odpuszczania - czy to poprzez wyrażenie gniewu lub przebaczenia. Jednak prawdziwe przebaczenie i odpuszczenie konfliktu nie może zaistnieć, dopóki nie uświadomimy sobie w pełni, że określony rodzaj konfliktu przynależy rzeczywiście do nas. To często jest klucz do wyzdrowienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz